L’any 2017 la Comissió de Dones, que ja tenia una llarga trajectòria al PDC, es redefineix com a “Comissió de Feminismes i Canvi Social” i amplia el seu ventall d’objectius i actuacions. De forma resumida, aquesta comissió treballa per promoure la realització d’accions i activitats amb perspectiva de feminista, la prevenció de les violències masclistes, la participació i l’apoderament de les dones.

Els valors i conceptes amb els que treballa i dels quals parteix la Comissió per desenvolupar els seus projectes són: feminismes, LGTBI, violències masclistes, masculinitats, perspectiva de feminista, interseccionalitat i apoderament.

Desenvolupa els projectes…

Cicles Dona’t espai i Dones en so de Pau: 

El Cicle Dona’t Espai es realitza al voltant del 8 de març (Dia internacional de les Dones) i el Cicle Dones en so de pau al voltant del 25 de novembre (Dia internacional contra la violència de gènere). En ambdós cicles, organitzats de forma col·laborativa per les entitats de la Comissió de Feminismes i Canvi Social, es realitzen activitats per assolir els diferents objectius de la comissió.

Caixa d’eines feminista:

Es tracta d’una guia amb la que es pretén facilitar la transversalitat de la perspectiva feminista en les diferents actuacions i espais de treball de PDC, així coma les entitats, serveis i equipaments del barri, tant a nivell organitzacional com en la creació de projectes i activitats.

Aquest projecte està molt relacionat amb el “Protocol contra les agressions sexistes”, impulsat per la Xarxa Dos Deu.

ASPB- Agència de Salut Pública de Barcelona
→ Ajuntament – Districte Eixample
Associació Hèlia Dones
Associació Homes Igualitaris
→ AVV Sagrada Familia
Biblioteca Sagrada Família
Centre Cívic Sagrada Família
Descabellades – Dones, Teatre i Salut
→ Fundació Aroa
Fundació Enllaç
La Sala – Capoeira
→ Llibreria La Canibal
PIAD Eixample
→ Teixint Vincles
Xarxa Dos Deu