Al llarg del 2010 es va realitzar, des de la Taula de Salut del Pla Comunitari Sagrada Família, un diagnòstic per a detectar i prioritzar les necessitats vinculades a la salut de les persones que viuen i conviuen al barri Sagrada Família per, a partir d’aquestes, definir quins eren aquells temes vinculats amb la salut a treballar des de l’acció comunitària. A partir d’aquest diagnòstic es van crear diferents taules, comissions i projectes.

Aquesta comissió neix per la necessitat observada per les entitats de la Comissió de Gent Gran de crear un circuit formal que reguli les derivacions que es donen de manera informal.

Desenvolupa el projecte…

Circuit de prescripció social:

Després d’anys de feina per part de la Comissió de Prescripció social, es va redactar el projecte per posar en marxa una prova pilot durant l’any 2018. Al 2019 es va psar en marxa el projecte, fent distibució dels talonaris de “receptes” als equips de salut dels dos CAPs del barri i a les entitats i serveis implicats a la Comissió.

Teniu més informació del projecte al següent vídeo.

→ Ajuntament – Districte Eixample
→ CAP Roger de Flor
→ CAP Sagrada Família
→ Espai Social Sagrada Família – Fundació Catalunya la Pedrera
→ Fundació Aroa
→ Serveis Socials Sagrada Família
→ Residència Domus Vi
→ Biblioteca Sagrada Família
→ Fundació Claror
→ Fundació Salut i Envelliment
→ ASPB- Agència de Salut Pública de Barcelona
→ Espai de la Gent Gran Sagrada Família