Els cursos s’organitzen conjuntament amb la Xarxa Dos Deu. Es fa un seguiment de l’alumnat i un acompanyament del voluntariat, així com una programació dels cursos que permeti a les persones migrades que assisteixen al curs conèixer recursos, entitats i activitats al barri i partiricpar-hi.

Actualment s’estan realitzant:

Tres grups de conversa en català (Xerrem i Junts), en col·laboració amb la CAL (Coordinadora d’Associaicions per la Llengua).

Un curs de castellà inicial.

Els cursos s’organitzen conjuntament amb l’Espai 210. Es fa un seguiment de l’alumnat i un acompanyament del voluntariat, així com una programació dels cursos que permeti a les persones migrades que assisteixen al curs conèixer recursos, entitats i activitats al barri i partiricpar-hi.

A més, formem part de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona i animem al voluntariat a fer les formacions que realitza la Comissió de Formació.

Pots trobar altres entitats que realitzen cursos de llengua i acollida per a persones migrades en aquest cercador.