Els cursos s’organitzen conjuntament amb la Xarxa Dos Deu. Es fa un seguiment de l’alumnat i un acompanyament del voluntariat, així com una programació dels cursos que permeti a les persones migrades que assisteixen al curs conèixer recursos, entitats i activitats al barri i partiricpar-hi.

Actualment s’estan realitzant:

Dos grups de conversa en català (Xerrem i Junts), en col·laboració amb la CAL (Coordinadora d’Associaicions per la Llengua).

Un grup de conversa en castellà amb una persona voluntària.

Els cursos s’organitzen conjuntament amb l’Espai 210. Es fa un seguiment de l’alumnat i un acompanyament del voluntariat, així com una programació dels cursos que permeti a les persones migrades que assisteixen al curs conèixer recursos, entitats i activitats al barri i partiricpar-hi.

A més, formem part de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona i animem al voluntariat a fer les formacions que realitza la Comissió de Formació.

Pots trobar altres entitats que realitzen cursos de llengua i acollida per a persones migrades en aquest cercador.