A més dels projectes propis desenvolupats des del PDC i impulsats pels diferents espais de treball (taules i comissions), el Pla Comunitari actua com a «node» al barri, intentant articular el treball en xarxa i la coordinació a l’hora de realitzar i desenvolupar projectes i activitats. Aquesta coordinació ha de servir per potenciar els recursos existents, donar-los a conèixer i promoure la vinculació entre agents que fins al moment no havien treballat conjuntament. També es pretén afavorir el coneixement mutu entre entitats i serveis, promoure la vessant comunitària dels projectes i activitats, descobrir necessitats i propostes que puguin generar nous projectes.