Des del PDC es participa al Grup de Territori de la Xarxa antirumors, amb l’objectiu de fer arribar al barri els objectius i accions d’aquesta Xarxa.

La Xarxa Antirumors treballa per eradicar els rumors i els estereotips que poden generar actituds de discriminació i racisme i, per tant, dificultar la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures.

Des Sagrada Família s’ha fet un gran esforç per fer arribar al barri els recursos que ofereix la Xarxa Antirrumors, com ara el catàleg d’activitats antirumors.