La Xarxa Intercultural es va crear l’any 2016, tot seguint els objectius del Grup de Territori de la Xarxa Antirumors i el propi interès d’algunes entitats i col·lectius del barri. Els objectius principals d’aquesta xarxa són: coordinar el treball que s’està fent des de diferents entitats, serveis i grups per tal de sumar esforços i crear sinèrgies positives que permetin desenvolupar activitats i espais per al diàleg intercultural; promoure la participació dels veïns i veïnes d’origen estranger; transversalitzar l’acció intercultural al PDC i a les entitats i serveis del barri.

Està treballant en…

La Xarxa ha desenvolupat diferents accions per promoure espais diversos i de diàleg interultural (exposició de projectes interculturals, presentació del catàleg antirumors, fira intercultural, festes interculturals, Fem un Cafè…). També s’organitzen subcomissions en funció dels projectes i accions.

Actualment es vol reforçar la vessant d’acollida per donar resposta a les necessitats específiques de les persones migrades, així com la participació d’aquestes als diferents espais del barri.

Ajuntament – Impulsem la interculturalitat /Xarxa Antirumors.
Associació Catalana de Tai Txi i Kung fu.
AVV Sagrada Família.
Associcació Xarxa Dos Deu.
Biblioteca Sagrada Família.
Casa Asia.
Diomcoop, cooperativa de venda, serveis i dignitat.
Esbart Gaudi.
Espai de la Gent Gran Sagrada Família.
Fronteres Invisibles.
La Sala – Capoeira.
Non Resident Nepali Spain
→ SOAPI – Servei d’Orientació i Acollida Persones Immigrades
→ Servei de Reagrupament Familiar
→ Teixint Vincles
Voluntari Cal Català