La Xarxa Intercultural es va crear l’any 2016, tot seguint els objectius del Grup de Territori de la Xarxa Antirumors i el propi interès d’algunes entitats i col·lectius del barri. Els objectius principals d’aquesta xarxa són: coordinar el treball que s’està fent des de diferents entitats, serveis i grups per tal de sumar esforços i crear sinèrgies positives que permetin desenvolupar activitats i espais per al diàleg intercultural; promoure la participació dels veïns i veïnes d’origen estranger; transversalitzar l’acció intercultural al PDC i a les entitats i serveis del barri.

Està treballant en…

La Xarxa ha desenvolupat diferents accions des de 2016 (exposició de projectes interculturals, presentació del catàleg antirumors, fira intercultural…). També s’organitzen subcomissions en funció dels projectes i accions.

Desenvolupa el projecte…

Fem un cafè:

Tertúlies, obertes a tothom, on intercanviar sabers, anècdotes i experiències amb persones de procedències diverses. Cada tertúlia gira al voltant d’un tema suficientment quotidià i comú com per a que tothom pugui aportar i opinar. Des del PDC i la Biblioteca Sagrada Família, amb d’altres agents del barri es convida, a cada tertúlia, a persones de procedències diverses per a garantir que aquest és una espai de trobada multicultural.

Ajuntament – Impulsem la interculturalitat /Xarxa Antirumors.
Associació Catalana de Tai Txi i Kung fu.
AVV Sagrada Família.
Associcació Xarxa Dos Deu.
Biblioteca Sagrada Família.
Casa Asia.
Diomcoop, cooperativa de venda, serveis i dignitat.
Esbart Gaudi.
Espai de la Gent Gran Sagrada Família.
Fronteres Invisibles.
La Sala – Capoeira.
Non Resident Nepali Spain
→ SOAPI – Servei d’Orientació i Acollida Persones Immigrades
→ Servei de Reagrupament Familiar
→ Teixint Vincles
Voluntari Cal Català