Inici » Acció comunitària

Acció comunitària

EL PDC Sagrada Família es fonamenta en el principis i bases de l’acció comunitària. Entenem per acció comunitària aquells processos de transformació que promouen i treballen les relacions entre els membres d’un determinat espai social (en aquest cas el barri) per aconseguir una millora de les condicions de vida, convivència, inclusió i empoderament de les persones de les persones d’un territori promovent el treball amb tots els agents de la comunitat (veïnat, entitats, serveis i Administració) per a que siguin protagonistes de les seves transformacions.

Per saber més sobre l’acció comunitària: ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca

A nivell metodològic el PDC és:

 

Un procés educatiu, on tothom té veu: veïns i veïnes, entitats i serveis públics proposen, decideixen i construeixen juntes.

Un procés educatiu, on tothom que hi participa té la capacitat d’ensenyar i d’aprendre, com una gran escola de participació i del treball en xarxa.

Un procés obert i canviant, que es va adaptant als canvis i generant respostes en funció de les necessitats del territori i de les oportunitats/amenaces que s’hi generen.

 

Un procés inclusiu que té en compte les desigualtats socials i que potencia la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb més dificultats, així com la seva participació.

 

Un procés que busca l’enfortiment ciutadà, l’apoderament i l’autogestió, de manera que els projectes desenvolupats des del PDC puguin, en algun moment, funcionar de forma autònoma.

 

Un procés emmarcat en un territori, concretament en el barri de Sagrada Família, que pretén teixir vincles entre entitats, serveis, equipaments, veïns i veïnes i l’Administració pública a nivell territorial.

 

La participació de tothom és molt important! Per això el PDC està sempre viu, en constant moviment i transformació, obert a les propostes de tothom, com podeu veure en aquests vídeos: