Nova entitat gestora: Espai Ambiental Cooperativa

Després de mesos preparant el projecte i esperant la resolució de la subvenció, podem anunciar de forma oficial que Espai Ambiental Cooperativa ja és la nova entitat gestora del Pla de Desenvolupament Comunitari de la Sagrada Famíliaagafant el relleu de l’Associació de Veïns i Veïnes.

Espai Ambiental al barri

Espai Ambiental va néixer fa 15 anys al barri de la Sagrada Família per gestionar l’Aula Ambiental de Sagrada Família arran de les pressions veïnals per a que el barri tingués una aula d’educació ambiental dins del Punt Verd de barri. Per això, sempre hem tingut un fort arrelament en aquest territori, i la nostra missió és la d’impulsar projectes sociambientals i comunitaris, principalment.

Podeu trobar més informació sobre Espai Ambiental a: www.espaiambiental.coop

Nous espais de governança

Amb el canvi d’Entitat Gestora, el nou projecte del PDC panteja crear nous espais de governança del projecte. Volem més participació de diferents agents del barri en les decisions “internes” del projecte i que aquests siguin més horitzontals. 

rimestralment farem reunions de seguiment del PDC. Ens reunirem: referents d’acció comunitària de l’Ajuntament, refrents d’acció comunitària de la Generalitat, referents de Districte, agents del barri. Vols participar?

Escriu-nos a: info@pdcsagradafamilia.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.